Wymagania rynków rosną. Wydawnictwa chcą pracować sprawniej, ale nie kosztem jakości. Naukowcy muszą pisać bezbłędnie. Agencje reklamowe nie mogą się potykać o swoje błędy. Instytucje potrzebują komunikatywnych materiałów promocyjnych i dobrze opracowanych dokumentów wewnętrznych. Firmy lokalizacyjne czują coraz większą presję walki o język. Użytkownicy stron internetowych zachwycają się już tylko przekazem dopracowanym pod każdym względem.

Pracownia edytorska AD VERBUM istnieje po to, aby wyjść naprzeciw tym potrzebom i zdjąć ze swoich partnerów ciężar troski o jakość językową i wydawniczą ich publikacji. Nasi klienci wiedzą, jak ważna jest praca redaktorów, korektorów i grafików. Zdają sobie sprawę, że nasze wsparcie edytorskie przyczynia się do ich sukcesu.